Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych daje możliwość odnowienia uprawnień do przewozu osób lub towarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresowe szkolenie powinno być realizowane co 5 lat. W przeciwnym razie, kierowca może stracić uprawnienia do transportu drogowego.

Szkolenie okresowe w OSK Trucker to nie tylko szansa na zdobycie wymaganego zaświadczenia, ale również okazja do zaktualizowania wiedzy dotyczącej często zmieniających się regulacji prawnych obowiązujących osoby zajmujące się transportem drogowym. Okresowe szkolenie uwzględnia 35 godzin zajęć teoretycznych. Po ich zrealizowaniu kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacji.

 

Kto powinien zrealizować szkolenie okresowe?

Szkolenia okresowe dotyczą grup kierowców zajmujących się przewozem osób lub rzeczy, a więc posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D. Uczestnicy szkoleń powinni spełniać również przynajmniej jedno z wymagań dodatkowych:

  • posiadać aktualne uprawnienia do transportu drogowego – wówczas szkolenie okresowe pozwala na ich przedłużenie;
  • dla przewozu osób – posiadać aktualne prawo jazdy kategorii D, uzyskane przed 10 września 2008 roku;
  • dla transportu rzeczy – legitymować się prawem jazdy kategorii C uzyskanym przed 10 września 2009 roku.

Jeżeli uzyskałeś prawo jazdy wybranej kategorii po określonym w przepisach terminie i chcesz rozpocząć pracę jako zawodowy kierowca – zapraszamy na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, który umożliwi Ci zdobycie wymaganych uprawnień!

Aby zrealizować okresowe szkolenie dla kierowców zawodowych, potrzebne będą również ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, wydawane przez lekarza medycyny pracy, a także wyniki aktualnych testów psychologicznych, wykonanych u psychologa transportu. Warto zadbać o uzyskanie wymaganych zaświadczeń jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia!