Prawo jazdy kategorii C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą lub przyczepami, przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t. Prawo jazdy kat. C+E uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E.

Szkolenie może rozpocząć osoba posiadająca:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

  • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

  • dowód osobisty lub paszport,

  • prawo jazdy.

Dodatkowo należy złożyć zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C, a także uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

 

Ciężarówka z niebieską naczepą


Co daje prawo jazdy kat. C+E?

W związku z tym, że transport drogowy wciąż się prężnie rozwija, a usługi transportowe to bardzo ważny element gospodarki krajowej, coraz więcej osób decyduje się na zostanie kierowcą zawodowym. Aby móc prowadzić samochód ciężarowy, należy dysponować prawem jazdy kat. C+E. W naszej szkole zdobędziesz wszystkie niezbędne uprawnienia. Oferujemy sumiennie prowadzone zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, które przygotują Cię na wszystkie wyzwania czekające w pracy kierowcy zawodowego.

Jeśli spełniasz wszystkie warunki, to zanim udasz się do naszej szkoły na prawo jazdy, musisz udać się do starostwa powiatowego, aby założyć indywidualny profil kandydata na kierowcę (PKK). Powinieneś dysponować także odpowiednim zaświadczeniem od lekarza, które potwierdzi, że Twój stan zdrowia pozwala na kierowanie pojazdami. Poruszanie się samochodami ciężarowymi wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale również odpowiedzialności i predyspozycji. Z nami spełnisz swoje marzenie o zostaniu kierowcą zawodowym!