Prawo jazdy kategorii B

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

kat. B praktyka po zdanej teorii, czyli 30 godzin jazd. Do nauki testów oraz przepisów w domu wydajemy stosowne materiały.

kat. B pełny kurs- teoria + praktyka. 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazd. Dodajemy 2 h gratis i wjazd na plac WORD!

Samochody osobowe to największa grupa pojazdów poruszających się po polskich drogach i autostradach. Aby prowadzić samochód tego typu, jest wymagane prawo jazdy kategorii B, które uzyskuje się po odbyciu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego w ośrodku WORD. Warto skorzystać z naszej oferty kursów, gdyż coraz więcej pracodawców wymaga posiadania prawa jazdy od swoich przyszłych pracowników. Prawo jazdy kat. B to ogromne ułatwienie w życiu codziennym, dlatego z kursów korzystają osoby tuż po osiągnięciu pełnoletniości, aby uniezależnić się od komunikacji zbiorowej. Warto pamiętać, że ukończenie 18 lat to podstawowy warunek uzyskania uprawnień do kierowania samochodem osobowym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty osoby w każdym wieku! Warto rozpocząć kurs, będąc nawet w średnim wieku, gdyż prawo jazdy kat. B przyda się każdemu. Nasi instruktorzy indywidualnie podchodzą do kandydatów, rozumiejąc ich potrzeby i oczekiwania. Prawo jazdy kategorii B jest podstawą do ubiegania się o bardziej zaawansowane uprawnienia np. prawo jazdy na ciężarówkę.

 


Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykli,

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu i przyczepy lekkiej,

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,250 kg,

  • motorowerem,

  • czterokołowcem lekkim,

  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, natomiast egzamin można zdawać już miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.