Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to specjalny kurs przeznaczony dla osób, którzy chcą pracować w charakterze zawodowego kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu. Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dzięki unijnym dyrektywom – zastępuje dawne kursy przewozu rzeczy lub osób. Za jej pomocą kierowcy mają łatwiejszy dostęp do pracy w wielu państwach Unii Europejskiej – osoby z różnych krajów członkowskich będą mieć jednakowe uprawnienia. Kwalifikacja wstępna przyspieszona została wprowadzona wraz z pewnymi rozporządzeniami, które weszły w życiu 1 kwietnia 2010 roku, gdyż zwykły kurs kwalifikacyjny był zbyt długi dla wielu kandydatów.

 

Ciężarówka z żółtą naczepą


Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić każdy obywatel Polski, a także każda osoba przebywająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od minimum 185 dni w roku. Z oferty szkoleń mogą korzystać także osoby studiujące w Polsce oraz osoby, które są obywatelami innych krajów, lecz planują realizować przewozy na rzecz podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie Polski. Co ważne, kandydat nie musi posiadać wcześniej wyrobionego prawa jazdy danej kategorii.

Kurs składa się z dwóch części:

  • zajęcia teoretyczne podstawowe dla wszystkich kandydatów z kategorii C oraz D,

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne specjalistyczne – oddzielnie dla każdej z grup kandydatów.

Wszystkie zajęcia specjalistyczne mogą się odbyć jedynie po ukończeniu wcześniejszego segmentu zajęć podstawowych kwalifikacji wstępnej przyspieszonej