Jak wygląda kurs na prawo jazdy kat. C+E?

Chcąc pracować w branży transportowej, jako kierowca tzw.  tira, nie wystarczy mieć prawo jazdy kategorii B. Szukając zatrudnienia w tym zawodzie, należy legitymować się uprawnieniami kierowcy zawodowego  kategorii C+E C, samo C nie jest wystarczające. Czym różnią się między sobą wspomniane rodzaje dokumentów? Jak i dlaczego warto je uzyskać?

Prawo jazdy kategorii C a C+E, na czym polega różnica?

Ogólnie rzecz biorąc, kategoria C dla prawa jazdy oznacza prawo jazdy na ciężarówki. Dokładniej uprawnia ono do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu. Pozwala również prowadzić wspomniane pojazdy z przyczepką lekką, maszyny określone kat. AM (dawniej karta motorowerowa), a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Do kursu mogą przystąpić osoby powyżej 21 lat i mają prawo jazdy kat B, ewentualnie powyżej  18 lat i ukończony kurs kwalifikacji wstępnej. Koniecznie należy uzyskać zaświadczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych, dokument lekarski o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz profil kandydata na kierowcę.

Jeśli mowa o prawo jazdy na kategorię C+E, to podstawowy dokument pozwalający prowadzić ciągnik siodłowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. C+E umożliwia kierowanie zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).