Czym jest kwalifikacja wstępna kierowców?

Kwalifikacja wstępna dedykowana jest kierowcom chcącym pracować w zawodzie i kierować autobusami lub pojazdami ciężarowymi. Jak wygląda taki kurs oraz kto dokładnie może do niego przystąpić?

Charakterystyka kwalifikacji wstępnej kierowców

Terminem tym określa się pełne szkolenie obejmujące w sumie 280 godzin zajęć (zarówno teoretycznych, jak i praktycznych). Kwalifikacja wstępna może mieć także wymiar przyspieszony, przy czym jest to opcja dla kandydatów, którzy ukończyli 21. rok życia (dla kategorii C oraz C+E) lub 23. rok życia (dla kandydatów z kategorią D oraz D+E).

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej

Taką możliwość mają obywatele Polski lub osoby, które przebywają na terenie naszego kraju co najmniej 185 dni w ciągu roku. Jest to opcja dedykowana również osobom mającym status studenta od co najmniej pół roku. Kolejną grupą są osoby niebędące obywatelami żadnego z państw UE, jednak chcące wykonywać przewozy na rzecz przedsiębiorstwa mającego siedzibę właśnie w naszym kraju.

Z czego składa się kurs?

Kurs składa się z dwóch bloków, czyli części teoretycznej podstawowej oraz teoretycznej i praktycznej specjalistycznej (są one oddzielne dla kategorii C oraz D). Co istotne, zajęcia specjalistyczne mogą odbywać się dopiero wtedy, gdy zostanie ukończona część podstawowa szkolenia. Co równie ważne dla samych kursantów, średni czas szkolenia to około 2 miesiące.

Jaką formę ma egzamin?

Kwalifikacja wstępna kierowców zwieńczona jest egzaminem. Jest to test obejmujący pytania podstawowe oraz specjalistyczne, których w sumie jest 30. Uznaje się, że test został zdany, gdy kursant nie popełni więcej, aniżeli 4 błędy w części podstawowej oraz nie więcej niż 5 błędów w specjalistycznej części egzaminu. W przypadku pozytywnego wyniku, do 7 dni uzyskuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Jeśli na terenie Gorzowa Wielkopolskiego szukasz ośrodka, w którym podejdziesz do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej, koniecznie sprawdź naszą bieżącą ofertę. Serdecznie zachęcamy do kontaktu.