Kto może ubiegać się o prawo jazdy?

Prawo jazdy to dokument, który umożliwia nam szybkie i wygodne przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Podstawowym jego rodzajem jest prawo jazdy kategorii B, które umożliwia kierowaniem pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Istnieją jednak także inne opcje, w tym kategoria C, a także C+E. Uprawnienia te pozwalają wykonywać zawód kierowcy zawodowego i umożliwiają korzystanie z bardziej różnorodnej grupy pojazdów. Oczywiście każda z wymienionych kategorii wymaga od kandydata spełniania określonych wymagań. Kto może ubiegać się o prawo jazdy? Czy wspomniane wymagania różnią się w zależności od kategorii? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Kategoria B - kto może zdobyć uprawnienia?

Kategoria B to kategoria, o którą ubiega się największy odsetek przyszłych kierowców. Uprawnienia, jakie zdobywamy po zakończeniu całego procesu to głównie możliwość kierowania pojazdami o masie całkowitej 3,5 t. Co należy zrobić, żeby uzyskać stosowne pozwolenie? Przede wszystkim niezbędne jest pozytywne przejście badań lekarskich, które pokazują, czy jesteśmy w stanie panować nad pojazdem. Ważny jest także nasz wiek, ponieważ w Polsce o prawo jazdy może ubiegać się osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 rok życia. Warto jednak pamiętać, że kurs można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem osiemnastu lat. Oczywiście osoba, która chce kierować pojazdem musi także ukończyć odpowiednie szkolenie, które stanowi przygotowanie zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Zdobyte umiejętności muszą zostać poświadczone egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Należy pamiętać, że prawo jazdy nie może zostać wydane osobie, u której stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających, a także osobie, wobec której wydano zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w wyniku prawomocnego wyroku sądu orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczenia innego uprawnionego podmiotu).

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla),
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w punkcie pierwszym, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim,
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Kategoria C - jakie są wymagania?

Inna popularną kategorią jest prawo jazdy kategorii C, które uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • pojazdami, które mają dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12 t,
 • pojazdami, które mają długość co najmniej 8 m,
 • pojazdami, które mają szerokość co najmniej 2.4 m
 • pojazdami, które osiągają prędkość co najmniej 80 km/h
 • pojazdami, które posiadają skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina,
 • pojazdami, które mają rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10 t.

Kategoria C wymaga spełniania większej ilości wymagań, ponieważ przyszły kierowca musi posiadać: 

 • co najmniej 21 lat,
 • 18 lat w przypadku osób, które uzyskały kwalifikację wstępną,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • Profil Kandydata na Kierowcę uzyskany w Wydziale Komunikacji.

Bardzo ważne jest także to, by kandydat na kierowcę posiadał stosowne badania lekarskie, w tym: 

 • komplet badań lekarskich do prawa jazdy m.in. badania okulistyczne, badania poziomu glukozy,
 • orzeczenie lekarskie,
 • badanie psychologiczne.

Kategoria C+E - o czym pamiętać?

Kolejną kategorią jest kategoria C + E, która uprawnia do kierowania różnymi zaawansowanymi pojazdami, w tym pojazdami określonymi odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami).

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:

 • wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 21 lat lub kwalifikację wstępną w wieku lat 18,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, albo prawo jady kategorii B, C,
 • Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji.

Tak jak w przypadku kategorii C, wymagane są również badania lekarskie, w tym komplet badań lekarskich do prawa jazdy, orzeczenie lekarskie, a także badanie psychologiczne.