Szkolenia okresowe

PROGRAM SZKOLENIA

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA MODUłÓW SZKOLENIA OKRESOWEGO I ZAJĘĆ ODBYWANYCH W RAMACH SZKOLENIA OKRESOWEGO.
Uwarunkowania wstępne:
Założeniem podstawowym jest kursowy system szkolenia.
Szkolenia Okresowe Kierowców Gorzów prowadzone są w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C lub C+E
W kursie uczestniczyć może co najwyżej 20 słuchaczy – kursantów.
Zakłada się, że każdy z uczestników kursu musi posiadać prawo jazdy kat. C lub C+E
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:
1) 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
2) 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.


Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:


kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:


kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy.


kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2008 r.;

10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.